در جایی كه باید یكی از ۲ مدعی مثلث مدعیان وزن ۹۶ كیلو، به پیروزی می‌رسید این حاجی‌مراد گاتسالوف روس بود كه موفق شد گئورگی گوگچلیدزه گرجستانی را از پیش رو بردارد.پیش از این نیز گاتسالوف حریف نامدار گرجی‌اش را شكست داده بود.سعید ابراهیمی دیگر مدعی جدی این وزن نیز برابر حریفانش از ازبكستان و فرانسه به پیروزی رسید.ابراهیمی سابقه شكست گوگچلیدزه را دارد؛ اما تاكنون ۲ مرتبه برابر گاتسالوف در مسابقات رسمی و