حسن رحیمی مبارزه اول خود را برابر رامیل رجب‌اف تركمنستانی آغاز كرد.این كشتی كه در وزن ۵۵ كیلو برگزار می‌شود در ۲ تایم به سود نماینده ایران به پایان رسید.رحیمی كه با پیروزی برابر عباس دباغی در مسابقه انتخابی آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی، ملی‌پوش شده بود، وقت اول یك بر صفر پیروز شد و در حالی كه وقت دوم به خم‌گیری كشیده شد و سكه به سود حریف فرود آمد باز هم این حسن رحیمی بود كه مبارزه را با پیروزی پشت سر گذاشت.قهرمان جوانان جهان مبارزه بعدی خود را برابر برنده مسابقه قرقیزستان و رومانی برگزار می‌كند.مهدی تقوی نیز اولین مبارزه خود را مقابل شالوا آباجم گرجی برگزار كرد.او وقت اول را یك بر صفر به پایان رساند و در وقت دوم نیز با نتیجه ۲ بر صفر به نام تقوی نوشته شد.