ملی پوشان ۳ وزن اول كشتی آزاد ایران حریفان خود را شناختند. مسابقات كشتی آزاد قهرمانی جهان از امروز(دوشنبه) در شهر هرنینگ دانمارك انجام می شود و حسن رحیمی، مهدی تقوی به همراه سعید ابراهیمی مبارزه خواهند كرد. در وزن ۵۵ كیلوگرم حسن رحیمی در دور اول با «رامیل رجب اف» از تركمنستان مسابقه می دهد كه برنده این مسابقه با كشتی گیر پیروز رومانی و قرقیزستان رودررو می شود، در این وزن ۳۲ نفر حضور دارند. در وزن ۶۶ كیلوگرم نیز مهدی تقوی در دور اول استراحت می كند و در دور دوم با شالوا آباجوی از گرجستان مسابقه می دهد. در صورت پیروزی تقوی، حریف بعدی او «آندری استادنیك» از اوكراین خواهد بود، در این وزن ۳۴ نفر شركت دارند. در وزن ۹۶ كیلوگرم سعید ابراهیمی ابتدا با «دلكامپ» از فرانسه مسابقه می دهد و سپس با «قربان قربان اف» از ازبكستان مسابقه می دهد. همچنین «حاجی مراد گاتسالوف» از روسیه و «گئورگی گوگشلیدزه» از گرجستان نیز در همین سمت جدول قرار دارند و در دور دوم باید با هم كشتی بگیرند، در این وزن ۳۰ نفر حضور دارند.