خوزستان در تابستان امسال از نظر صرفه جویی و امنیت شبكه بهترین استان در بین شركت های برق منطقه ای كشور بوده است.

مسعود معین پور- مدیر عامل شركت برق منطقه ای خوزستان- افزود: بروز خشكسالی سال گذشته در استان مشكلات فراوانی در تامین برق مشتركین از طریق نیروگاه های برق آبی بوجود آورده بود كه با تدبیر مدیران و همكاری مردم توانستیم آن را با موفقیت پشت سر بگذاریم.وی ادامه داد: با كسب تجربه سال گذشته امسال توانستیم با كمترین خاموشی تابستان راسپری كنیم و این امر جز با همكاری مردم میسر نمی شد.معین پور تصریح كرد: پروژه های خوبی در دو استان خوزستان وكهكیلویه و بویر احمد تعریف شده كه با بهره برداری از آنها در سال های آینده شاهد رشد و شكوفایی صنعت برق در این استان ها خواهیم بود.