متخصصان كشور با نصب و راه اندازی ۲ توربین انبساطی در نیروگاه شهید سلیمی نكا، بدون مصرف سوخت برق تولید كردند.

به گزارش ایلنا،علی اصغری - مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نكا - با اعلام این خبر گفت: توربین های انبساطی نصب شده در این نیروگاه برای ۲ واحد ۹ و ۸ دهم مگاواتی است كه در مجموع بیش از ۱۹ مگاوات برق تولید می كند.وی با اشاره به اینكه برای تولید این میزان برق، سالانه ۵۲ میلیون مترمكعب گاز یا سوخت مایع باید مصرف می شد، افزود: كیفیت تولید برق در نیروگاه های گازی ۳۰ و درتوربین های انبساطی ۷۰ درصد است.وی گفت: با راه اندازی این توربین ها علاوه بر جلوگیری از هدررفت انرژی الكتریكی بدون مصرف سوخت، برق موردنیاز روزانه یك شهر ۱۰۰ هزار نفری را می توان تامین كرد.اصغری افزود: برای راه اندازی این توربین ها، ۱۸ میلیارد تومان هزینه شد كه با صرفه جویی در مصرف سوخت تا ۲ سال قابل برگشت است.گفتنی است نصب توربین های انبساطی از جمله روش های تولید انرژی پاك است كه علاوه بر نیروگاه های گازی، در ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهری نیز قابل نصب است.