تیم ما با نگاه به آینده جوان گرایی كرده است، به طوری كه از جمع ۷ نفر اعزامی، ۵ نفر برای اولین بار گام به مسابقات جهانی می گذارند و با انگیزه ای كه دارندبرای كشورمان افتخار آفرین هستند.سرمربی تیم ملی كشتی فرنگی گفت: طی ۱۰ ماه اخیر برنامه آماده سازی تیم ملی به صورت دقیق و منظم و بدون هیچ گونه مشكلی پیش رفته است وامیدواریم این روند تا زمان اعزام به مسابقات جهانی دانمارك در اوایل مهرماه ادامه داشته باشد.محمد بنا درباره آخرین وضعیت آماده سازی تیم ملی كشتی فرنگی برای شركت در مسابقات جهانی دانمارك افزود: پس از ۱۰ ماه اردو و برنامه های تداركاتی مختلف برای فرنگی كاران، در حال حاضر شرایط آمادگی كلیه نفرات در نقطه مطلوبی قرار دارد و امیدواریم در چند روز باقی مانده تا مسابقات جهانی بدون هیچ گونه مشكلی آخرین اردوی آماده سازی نیز سپری شود تا با آمادگی كامل گام به مسابقات جهانی بگذاریم.

سرمربی تیم ملی كشتی فرنگی با بیان این كه كلیه نفرات اعزامی در سلامت كامل به سر می برند در باره تغییر زمان تمرینات ملی پوشان گفت: با توجه به اینكه حدود ۲ ساعت و نیم اختلاف زمانی كشورمان با دانمارك است ساعت تمرینات را در آخرین مرحله اردوی تداركاتی تغییر داده و تمرینات را از ساعت ۱۳:۳۰ آغاز می كنیم تا ملی پوشان به كشتی گرفتن در این ساعت در دانمارك عادت كنند. با وجود این معتقدم ساعت برگزاری مسابقات نه تنها نمی تواند مشكلی برای ما ایجاد كند بلكه به یک نوع برگ برنده ای برای ما محسوب می شود چرا كه كشتی گیران ما می توانند در این ساعت بهترین كشتی های خود را به نمایش بگذارند.

محمد بنا درباره حریفان اصلی فرنگی كاران كشورمان در پیكارهای جهانی تصریح كرد: حریفان رده بزرگسالان ،كشتی گیران شناخته شده ای هستند و شناخت خوبی از آنها در اوزان مختلف داریم. با وجود این چون قانون كشتی فرنگی پس از بازی‌های المپیك تغییر كرده، بنابراین غیر از مسابقات قهرمانی اروپا و دو تورنمنت جام آزوماش اوكراین و جام علی اف آذربایجان كه برابر قانون جدید برگزار شده، اساسا فیلمی در اختیار ما قرار ندارد كه بتوانیم حریفان را آنالیز كنیم.وی درباره جوان گرایی كه پس از بازی های المپیك در تركیب تیم های مختلف صورت می گیرد، گفت: تیم ما هم با نگاه به آینده جوان گرایی كرده، به طوری كه از جمع ۷ نفر اعزامی، ۵ نفر برای اولین بار گام به مسابقات جهانی می گذارند و امیدوارم با انگیزه ای كه دارند بتوانند برای كشورمان افتخار آفرین باشند.