کاپیتان سابق تیم ملی کشتی فرنگی گفت: شاید از مسابقات لیگ دوباره کشتی بگیرم.علی اشکانی اظهار کرد: خوشبختانه مشکل کاری‌ام برطرف شده و با مساعدت مدیر عامل شرکت گاز اردبیل، به شهر خودم منتقل شده ام. با رفع این مشکل تمرینات کشتی را آغاز کرده ام و شاید در لیگ فرنگی دوباره به روی تشک برگردم.

وی همچنین گفت: باید مدتی تمرین کنم و سپس در مورد ادامه‌ی حضورم در کشتی یا فعالیت در عرصه مربیگری تصمیم نهایی را بگیرم.