كادر فنی تیم ملی كشتی فرنگی بزرگسالان علاوه بر آنالیز حریفان احتمالی فرنگی‌كاران كشورمان در مسابقات جهانی دانمارك، برای آشنایی هرچه بیشتر ملی‌پوشان، اقدام به شبیه‌سازی حریفان نموده است. در جریان آنالیز و تجزیه و تحلیل فرنگی‌كاران خارجی كه احتمال دارد در مسابقات جهانی دانمارك با ملی‌پوشان كشورمان روبرو شوند، كادر فنی دست به یك اقدام جالب زده است به گونه‌ای كه برای آشنایی بیشتر فرنگی‌كاران تیم ملی در جریان تمرینات حریفان احتمالی آن‌ها را برایشان شبیه‌سازی می‌كنند.پس از این كه تمامی فیلم‌های یك وزن خاص توسط كادر فنی مشاهده شده و مربیان نقاط ضعف و قوت هریك از حریفان احتمال ملی‌پوشان را شناسایی كردند، پس از یك مشورت كلی نوع دفاعی را كه ملی‌پوش ما در مقابل آن حریف باید مدنظر داشته باشد را انتخاب می‌كنند.

سپس یكی از حریفان تمرینی داخل اردو را كه توانایی بیشتری در اجرای شگرد شناسایی شده‌ی آن حریف دارد را انتخاب كرده و فرنگی‌كار تیم ملی را با نوع دفاعی كه توسط كادر فنی انتخاب شده است را مقابل آن كشتی‌گیر قرار می‌دهند، در خلال انجام یك كشتی در شرایط مسابقه مربیان نكات لازم را به ملی‌پوش موردنظر خود انتقال می‌دهند تا با این روش ملی‌پوشان بدانند در صورت روبرو شدن با هریك از حریفان چگونه باید با آن‌ها مبارزات كنند.این اقدام كادر فنی كه با استقبال خوب ملی‌پوشان نیز روبرو شده است، چند روزی است كه در جریان اردوی آخر تیم ملی در حال پیگیری است و مربیان امیدوار هستند كه با این روش شناخت ملی‌پوشان از حریفان احتمالی خود را بالاتر ببرند.بنا به گفته‌ی مربیان، كادر فنی اكثر حریفان ملی‌پوشان در اوزان مختلف را شناسایی كرده‌اند.