مصوبات پیشنهادی برنامه پنجم توسعه شامل ضوابط جدید دولت برای تعیین قیمت فروش داخلی برق معادل قیمت تمام شده، افزایش راندمان نیروگاهها،نصب كنتورهای هوشمند و تبدیل ۱۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه گازی به سیكل تركیبی است كه برای تصویب نهایی به دولت ارائه شده است.

براساس جزئیات مصوبات پیشنهادی برنامه پنجم توسعه در ستاد هماهنگی و تلفیق برنامه پنجم در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور كه برای تصویب نهایی به شورای عالی تدوین برنامه پنجم و هیئت دولت ارائه شده، به دولت اجازه داده می شود قیمت فروش داخلی برق را به گونه ای تعیین كند كه حداكثر ظرف ۳ سال از ابلاغ این قانون، معادل قیمت تمام شده آن باشد .

بنابراین گزارش، قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل ۳۸ درصد نیروگاههای كشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هرساله حداقل یك درصد به راندمان نیروگاههای كشور افزوده شود بطوری كه تا ۵ سال از زمان اجرای این قانون به راندمان ۴۳ درصد برسد.

این گزارش اضافه می‌كند:در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت های ترجیحی را اعمال كند.

جبران زیانهای شركتهای ارائه دهنده خدمات برق ناشی از اجرای این قانون ، ازمحل منابع ماده ۶ لایحه هدفمند كردن بارانه ها پرداخت می شود.

از ابتدای سال اول برنامه هزینه های برقراری هرگونه انشعاب به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیات وزیران از مشتركین دریافت می شود.

● نصب كنتور های هوشمند برای كلیه مشتركین

به منظور كاهش مصرف برق در زمان اوج مصرف، وزارت نیرو موظف است نسبت به نصب كنتور های هوشمند برای كلیه مشتركین با الویت مصرف كنندگان پر مصرف تا انتهای برنامه و با اعمال تعرفه های متفاوت در اوقات مختلف شبانه روز و فصول مختلف سال با حفظ متوسط قیمت

معادل قیمت اوقات عادی، اقدام نموده و پنجاه درصد از هزینه آن را در اقساط سی ماهه از مشتركین دریافت كند.

بنابراین گزارش، به منظور تنوع در عرضه انرژی كشور، بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاهها، كاهش تلفات و توسعه تولید همزمان برق و حرارت وزارت نیرو موظف است كه تا پایان برنامه ، سهم تامین انرژی از منابع انرژی های نو را با استفاه از تدابیر حمایتی مصوب

هیات وزیران ، حداقل به یك ونیم درصد انرژی الكتریكی مصرفی كشور افزایش دهد.

همچنین نسبت به تضمین خرید برق از تولید كنندگان برق پراكنده با مقیاس كوچك و ظرفیتهای تولید برق مشتركین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت اقدام نماید . قیمتهای تضمینی به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

● تبدیل ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه گازی به سیكل تركیبی

بر اساس این گزارش، از محل منابع مالی داخلی و یا خارجی نسبت به تبدیل ۱۲ هار مگاوات نیروگاه گازی به سیكل تركیبی اقدام و وزارت نفت منابع لازم را برای بازپرداخت اقساط آن از محل سوخت صرفه جویی شده تضمین و تقبل می كند.

این گزارش اضافه می‌كند: به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی، ساز و كار و آئین نامه مورد نیاز را برای توسعه نیروگاه های مقیاس كوچك تولید و عرضه همزمان برق وحرارت با مشاركت بخش غیردولتی و نیز بازیافت حرارت در نیروگاه هایی كه از نظر فنی – اقتصادی دارای توجیه باشند، به تصویب هیات وزیران برساند به نحوی كه تا پایان برنامه حداقل یك درصد حرارت مورد نیاز بخش های خانگی، صنعت و عمومی از بازیافت حرارت تأمین شود . وزارت نفت موظف است در تامین امكانات و منابع مالی مورد نیاز همكاری لازم به عمل آورد.

بر اساس این گزارش: به منظور اعمال صرفه جویی، تشویق و حمایت از مصرف كنندگان در راستای منطقی كردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی كشور و حفاظت از محیط زیست ، وزارت صنایع ومعادن و سایر دستگاههای كه مجوز صادر می كند، موظفند رعایت معیارهای مصرفی انرژی مطابق با استانداردهای مصوب را در هنگام صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری به واحدها و شهرك های صنعتی لحاظ و نظارت كنند.

در این گزارش آمده است: به وزارتخانه های نیرو و نفت اجازه داده می شود نسبت به اعمال مشوق های مالی یا اخذ جرایم از مصارف مسرفانه جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی ، تولید محصولات كم مصرف و با استاندارد بالا اقدام كند. میزان و سازوكار اعمال مشوق ها و اخذ جرایم مالی بر اساس آیین نامه ای كه توسط وزارتخانه های نفت و نیرو و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس

جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می شود.

دولت مكلف است با حفظ مسئولیت تامین برق، به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تا پایان سال اول برنامه تعیین و اعلام كند.