مرحله پایانی اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ایران از فردا (یکشنبه) با حضور هفت ملی پوش، در خانه کشتی تهران آغاز می شود.کادر فنی تیم ملی از یازدهم شهریور ماه سه روز اردو را تعطیل کردند تا کشتی گیران به استراحت بپردازند.

براساس این گزارش، قرار است ۱۵ کشتی گیر دیگر به عنوان حریف تمرینی در اردو حضور یافته و همراه با سایر کشتی گیران ملی پوش به تمرین بپردازند.گفتنی است، تمرینات کشتی گیران در هفته اول حضورشان سبک و کم حجم است اما در هفته دوم بر فشار تمرینات افزوده شده و به مرور زمان کشتی گیران دوران ریکاوری خود را پی خواهند گرفت.کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی در نظر دارند تا هفته آخر برپایی اردوی تیم ملی از حضور سایر کشتی گیران (حریف تمرینی) در اردوی تیم ملی استفاده کنند.تیم ملی کشتی فرنگی ایران ۲۹ شهریور برای حضور در رقابتهای جهانی راهی دانمارک می شود.