آفتاب

تحقیر و سرزنش كودك موجب افسردگی در بزرگسالی می‌شود

تحقیر و سرزنش كودك موجب افسردگی در بزرگسالی می‌شود

به گفته یك روانپزشك؛ اگر فرد در محیطی باشد كه در آن پدر و مادر دچار افسردگی باشند احتمال آموختن این عمل توسط فرزند وجود دارد.

کد N527012

وبگردی