مدیرعامل شركت توانیر از آغاز تعمیرات نیروگاهی خبر داد و گفت: وضعیت مطلوب تولید برق در نیروگاه‌های كشور موجب شده تا میزان ذخیره برق در شبكه به ۳ هزار مگاوات در برخی از روزها برسد.

محمد بهزاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: كاهش پیك مصرف برق از یك سو و وضعیت مطلوب تولید برق از سوی دیگر موجب شده تا وضعیت ذخیره برق در شبكه در حال حاضر به حدود ۳ هزار مگاوات در برخی از روزها برسد.

وی ادامه داد: تولید برق در حال حاضر (روز دوشنبه جاری) ۳۹ هزار مگاوات و میزان مصرف نیز در همان روز ۳۵ هزار و ۹۵۰ مگاوات بود.

به گفته وی، مصرف برق در برخی از روزهای تابستان امسال افزایش چشمگیری داشت به طوری كه در ۳۱ مردادماه سال جاری مصرف برق به ۳۷ هزار و ۷۷۰ مگاوات هم رسید.

بهزاد خاطرنشان كرد: كار تعمیرات نیروگاهی نیز آغاز شده است تا با تعمیر اساسی ، وضعیت مطلوب تولید برق برای تابستان سال آینده را از هم اكنون برنامه ریزی كنیم.

مدیر عامل شركت توانیر در ادامه از تصویب دستورالعملی به وسیله هیئت دولت كه به زودی ابلاغ خواهد شد، خبر داد و گفت: به موجب این دستور العمل، ادارات دولتی كه رطوبت هوا در آن كمتر از ۳۰ درصد است از استفاده از وسایل خنك كننده جدید منع می‌شوند.