ناصر نوربخش، مربی تیم ملی كشتی فرنگی گفت: با بودجه دانشگاه آزاد نمی توان به مقام قهرمانی مسابقات لیگ رسید.وی افزود: دانشگاه آزاد امسال با یك سوم بودجه سال گذشته اش قصد حضور در لیگ فرنگی را دارد و درعین حال نیز به دنبال قهرمانی است. وی ادامه داد: وقتی تیمی فقط به قهرمانی فكر می كند باید بودجه خوبی در اختیار داشته باشد چون به طور مثال هیچ كشتی گیری حاضر نیست با ۱۰ میلیون تومان به این تیم بیاید در حالی كه تیم های دیگر به او ۲۵ میلیون تومان می دهند. با این بودجه نمی توان در رده اول قرار گرفت. نوربخش همچنین گفت: دانشگاه آزاد یا باید توقع اش را كم كند و به این شكل بتوانیم با حضور در لیگ، بازار كشتی فرنگی را داغ كنیم و یا اینكه بودجه اش افزایش پیدا كند تا در كورس قهرمانی قرار بگیریم. طبیعی است حفاری با بودجه ۴۰۰ و یا ۵۰۰ میلیون تومانی می تواند بهترین ها را جذب كند. مربی تیم ملی تصریح كرد: سال گذشته دانشگاه آزاد با ۴۵۰ میلیون تومان بودجه به مقام دوم رسید. با بودجه امسال نمی توان انتظار زیادی داشت. البته مدیریت كردن بودجه و تیم هم خیلی اهمیت دارد اما منتظر صحبت سرپرست تیم با مسئولان دانشگاه آزاد هستیم تا وضعیت مشخص شود. مربی تیم ملی كشتی فرنگی كه هم اكنون برای شركت در كلاس بین المللی مربیگری در ارمنستان به سر می برد در این مورد گفت: قرار بود مربیان اعزامی براساس ضوابط خاصی انتخاب شوند. تدریس در این كلاس به زبان انگلیسی است و باید مربیانی به ارمنستان می رفتند كه به این زبان مسلط باشند. همچنین می شد به جای اعزام این همه مربی كه هزینه زیادی دارد، یك مربی از سوی انستیتو كشتی یا كمیته مربیان انتخاب می شد و از كلیه برنامه های آموزشی فیلمبرداری می كرد تا در اختیار همه مربیان سراسر ایران قرار گیرد.