تعداد تیم های متقاضی حضور در رقابت های لیگ برتر كشتی آزاد به ۸ تیم رسید.رقابت های لیگ برتر كشتی آزاد در حالی از دهه پایانی آبان ماه آغاز می شود كه تعداد تیمهای متقاضی شركت در این رقابتها به ۸ تیم افزایش یافت. تیم های ماكیان بروجرد و رشد دانه گلستان ۲ تیم دیگری هستند كه آمادگی خود را به كمیته لیگ فدراسیون كشتی اعلام كردند. همچنین تیم های دانشگاه پیام نور و نیروی اهواز نیز متقاضی حضور در این رقابت ها هستند. نفت تهران، گاز مازندران، نیروی زمینی ارتش، شورای شهر و شهرداری كرمانشاه، راه آهن خراسان رضوی و صنایع و معادن همدان نیز پیش از این برای حضور در این رقابت ها اعلام آمادگی كرده بودند. قرار است لیگ آزاد حداكثر با حضور ۸ تیم برگزار شود.