آفتاب

جلسه كادر فنی تیم ملی جوانان كشتی آزاد دیروز برگزار شد

جلسه كادر فنی تیم ملی جوانان كشتی آزاد دیروز برگزار شد

جلسه بررسی رقابت های قهرمانی كشتی آزاد جوانان دیروز با حضور اعضای كادر فنی تیم ملی و محمدعلی صنعتكاران برگزار شد.

کد N539053

وبگردی