بعد از اعلام آمادگی ۵ تیم، ۶ تیم دیگر متقاضی حضور در رقابت های لیگ كشتی فرنگی فصل آینده شدند.پس از اعلام آمادگی رسمی ۵ تیم نیروی زمینی ارتش، شركت ملی حفاری ایران، منتخب ایذه، امام رضا (ع) قائم شهر و گاز كرمانشاه، ۶ تیم دیگر نیز متقاضی حضور در این رقابت ها هستند. رضا غلامی سرپرست كمیته لیگ فدراسیون كشتی با تأیید خبر فوق گفت: ۶ تیم دیگر از شهرری، قم، اردبیل، اصفهان، شیراز و مازندران در پی جذب حامیان مالی برای حضور در این رقابت ها هستند. وی گفت: لیگ كشتی فرنگی با حضور ۶ تا ۸ تیم از دهه پایانی آبان ماه آغاز می شود.