غلامرضا محمدی همراه با مربیان تیم ملی كشتی، هدایت تیم نفت رادررقابت های لیگ برتر كشتی آزاد به همراه خواهد داشت.تیم نفت امسال با مدیریت و كادر فنی جدید در لیگ برتر آزاد حضور خواهد داشت. هدایت این تیم به غلامرضا محمدی، محسن كاوه، ابراهیم مهربان كادر فنی تیم ملی كشتی و یعقوب نجفی جویباری سپرده است. این تیم كه امسال با هدف كسب عنوان قهرمانی دوباره در لیگ شركت خواهد كرد تاكنون با كشتی گیران زیادی برای عقد قرارداد به توافق رسیده است. نجفی جویباری در این باره گفت: عباس دباغی، مسعود اسماعیل پور، احسان لشگری و صادق گودرزی نفراتی هستند كه كارشان برای حضور در نفت تمام شده و برای ثبت قراردادشان تنها امضای نماینده باشگاه باقی مانده است. این مربی مازندرانی همچنین در مورد كادر رهبری این تیم نیز تصریح كرد: مربیان خود كه شامل اعضای كادر فنی تیم ملی آزاد می شوند را به فدراسیون كشتی معرفی كرده ایم.