پس از اعلام آمادگی رسمی پنج تیم نیروی زمینی ارتش، شركت ملی حفاری ایران، منتخب ایذه، امام رضا (ع) قائم‌شهر و گاز كرمانشاه، شش تیم دیگر نیز متقاضی حضور در این رقابت‌ها هستند.

شش تیم دیگر از شهر ری، قم، اردبیل،‌ اصفهان، شیراز و مازندران متقاضی حضور در لیگ كشتی فرنگی هستند.

پس از اعلام آمادگی رسمی پنج تیم نیروی زمینی ارتش، شركت ملی حفاری ایران، منتخب ایذه، امام رضا (ع) قائم‌شهر و گاز كرمانشاه، شش تیم دیگر نیز متقاضی حضور در این رقابت‌ها هستند.

رضا غلامی سرپرست كمیته‌ی لیگ فدراسیون كشتی با تأیید خبر فوق گفت: شش تیم دیگر از شهر ری، قم، اردبیل، اصفهان، شیراز و مازندران در پی جذب حامیان مالی برای حضور در این رقابت‌ها هستند.وی گفت: لیگ كشتی فرنگی با حضور شش تا هشت تیم از دهه‌ی پایانی آبان‌ماه آغاز می‌شود.