مسابقات بین المللی جام تختی طی روزهای ۲۸ لغایت ۳۰ بهمن برگزارمی گردد. میرروشن ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان كرد: با توجه به حساسیت رقابتهای كشتی در مسابقات آسیایی جهانی و المپیك در كمیته بین الملل تمام توانمان روی برنامه ریزی مسابقات برون مرزی و جامهای معتبر متمركز كردیم تا كادر فنی بتواند روی آنها برنامه مدونی داشته باشد.