سهمیه استانها برای حضور در رقابتهای انتخابی جام تختی مشخص شد. در این خصوص مسابقات انتخابی جام جهان پهلوان تختی در رشته آزاد روزهای ۷ لغایت ۹ بهمن ماه برگزار خواهد شد كه سهمیه استانها در این رقابتها به شرح ذیل اعلام می گردد: خراسان رضوی ۱۰ نفر، زنجان ۹ نفر، تهران ۹ نفر، كرمانشاه ۷ نفر، مازندران ۶ نفر، همدان ۵ نفر، گلستان ۴ نفر، توابع تهران ۳ نفر، كرج ۲ نفر، استان میزبان ۱۰ نفر، سایر استانها هر كدام یك نفرمی باشد. گفتنی است؛ میزبان این مسابقات بایستی حداكثر تا تاریخ ۱۵ آبانماه درخواست میزبانی خود را از طریق اداره كل تربیت بدنی استان اعلام نماید.