سرمربی تیم كشتی آزاد مازندران گفت: در تورنمنت ارمنستان به آنچه می خواستیم، رسیدیم. »مصطفی میرعمادیان« در ادامه اظهار داشت: تیم مازندران با میانگین سنی ۲۲ سال در تورنمنت ارمنستان شركت كرد و با وجود اینكه باید در ۳ وزن ،۷۴ ۹۶ و ۱۲۰ كیلوگرم ۳ فینالیست می دادیم، در این تورنمنت صاحب ۳ مدال برنز شدیم. وی اضافه كرد: شاید برخی ها نسبت به نتایج كشتی مازندران اعتراضی كنند اما واهمه ای از باخت نداریم چرا كه رویكرد ما میدان دادن به جوانان و داشتن بیشترین ملی پوش در المپیك لندن است. استارت این جوانگرایی را هم از مسابقات قهرمانی كشور همدان زدیم و هزینه هایی مانند نتیجه آن مسابقات را پرداخت می كنیم تا به اهدافمان برسیم. در واقع آینده به جوانان تعلق دارد حتی اگر مورد انتقاد قرار گیریم. میرعمادیان همچنین ابراز داشت: در ارمنستان متوجه شدیم كه جوانان ما به میادین بین المللی و اردوهای مشترك با كشورهای هم جوار نیاز دارند تا ساخته و پرداخته شوند. سرمربی تیم كشتی آزاد مازندران در خاتمه افزود: در همین مسابقات كمیل قاسمی و جعفر شمس ناتری در عین برتری به خاطر كم تجربگی شكست خوردند و برنز گرفتند البته باید باز هم به جوانها میدان داد تا در آینده نتیجه آن را بگیریم ضمن اینكه قصد طرد كردن كشتی گیران شاخص و با تجربه مازندران را هم نداریم.