نفرات شركت كننده در مسابقات انتخابی جام تختی مشخص شدند. در این خصوص مسابقات انتخابی رقابتهای بین المللی جام جهان پهلوان تختی طی روزهای ۷ لغایت ۹ بهمن ماه برگزار می شود. باتصمیم كادر فنی تیم ملی كشتی آزاد در این رقابتها نفرات پنجم تا دهم مسابقات كشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان كشور در همدان نفرات اول تا سوم مسابقات جوانان قهرمانی كشور در مشهد، سهمیه استانها برابر ضوابط سالهای گذشته و تیم منتخب نیروهای مسلح می توانند شركت داشته باشند. گفتنی است؛ سهمیه استانها و میزبان این رقابتها به زودی از طرف فدراسیون كشتی اعلام می شود. گفتنی است؛ مسابقات بین المللی جام تختی ۲۸ لغایت ۳۰ بهمن برگزار خواهد شد.