اعضای هیأت ژوری مسابقات قهرمانی كشور در بخش كشتی فرنگی معرفی شدند.،«اكبر طهماسبی» رئیس كمیته داوران و «محمد عادل پور» به عنوان سرپرست فنی و ارزشیاب داوری در مسابقات قهرمانی كشور جوانان فرنگی انتخاب شدند. گفتنی است؛ این مسابقات طی روزهای ۱۳ لغایت ۱۵ آبا نماه در شیراز برگزار می شود.