عضو كمیته فنی مسابقات كشتی جوانان قهرمانی كشور با تأكیدبراتحادبیشتر سرمربیان تیم های ملی گفت: با اتحاد و همدلی كادر فنی تیمهای ملی هدف ما تنها باید اعتلا و پیشرفت كشتی كشور باشد.«قدیر نخودچی» با مناسب ارزیابی كردن سطح مسابقات كشوری افزود: تقریبا تمامی نفراتی كه در مقطع نوجوانان در رقابتها شركت می كردند در این پیكارها حضور داشتند و به طور كلی هم از نظر كیفیت و هم كمیت در سطح خوبی برگزار شد. وی در خصوص بسترسازی برای تقویت كشتی گیران جوان اظهارداشت: با دعوت تیم منتخب مسابقات جوانان به اردوهای تیم ملی و انجام تمرینات با نفرات صاحب نام تیم ملی بزرگسالان می تواند در بالا بردن روحیه و ایجاد انگیزه كشتی گیران جوان كمك كند. نخودچی با تمجید از حضور سرمربیان تیمهای ملی در كمیته فنی مسابقات جوانان بیان كرد: باید از كار قشنگ فدراسیون كشتی در نوع انتخاب اعضای كمیته فنی تشكر كرد كه هم باعث ایجاد انگیزه بین كشتی گیران و هم تعامل بیشتر بین مربیان شد.