دارنده مدال نقره مسابقات آسیایی ۱۹۶۶ بانكوك تایلند با اشاره به ارزیابی از مسابقات قهرمانی كشور جوانان آزاد كه در مشهد مقدس برگزار شد، گفت: به طور كل مسابقات از لحاظ كمی و كیفی خوب انجام شد و كشتی گیران هم فنی مبارزه كردند. «علی اكبر حیدری» خاطرنشان كرد: سطح رقابت ها بالا بود و كشتی گیران از لحاظ فنی حالت سرعتی و جنگندگی در مبارزات داشته و این موفقیت ها نشان داد كه هیأت های سراسر كشور در حال پیشرفت هستند. وی ادامه داد: با درخواست كمیته فنی در این هفته جلسه ای را در محل فدراسیون كشتی خواهیم داشت تا روی تقویم مسابقات و اردوها با تمام اعضا به نتیجه برسیم و نفرات اول تا پنجم را به اردو دعوت كنیم تا در مسابقات برون مرزی شاهد پیروزی بیشتر جوانان باشیم. حیدری در مورد تعامل ۲ سرمربی تیم ملی جوانان و بزرگسالان تصریح كرد: هدف اصلی هر مسئول در كشتی تغییر در جهت پیشرفت كشتی است و اگر مسأله ای به وجود می آید در جهت تداوم و موفقیت روزافزون كشتی است. وی در پایان در مورد شناسایی پتانسیل ها و ساخت پشتوانه های كشتی گفت: این مسابقات میدانی است تا بهتر بتوانیم جوانان مستعد و آینده دار را در رقابت ها شناسایی كنیم و بعد از انتخاب شدن روی آنها سرمایه گذاری شود تا در بدنه تیم ملی جوانان و بزرگسالان استفاده شوند و مسئولین هم باید نگاه ویژه ای به كشتی های پایه داشته باشند.