قیمت آب ۱۰درصد گران می شود. سرپرست وزارت نیرو درباره افزایش قیمت آب گفت؛ مصوبه یی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی تعرفه آب شهروندان تهرانی برای تامین مالی پروژه ها صادر شده که از این دوره در قبض ها اعمال می شود.

او در خصوص افزایش قیمت آب و برق در لایحه هدفمند کردن یارانه ها گفت؛ دولت واقعی شدن قیمت های برق را در سه سال پیش بینی کرده بود تا مانع از وارد شدن شوک اقتصادی به مردم شود، با این حال مجلس شیب را ملایم تر کرد و دوره اجرای آن را به پنج سال افزایش داد.