سرپرست وزارت نیرو از موافقت رئیس جمهور با ارائه متمم برای بودجه سال ۸۸ خبر داد و گفت: دولت به وزارت نیرو قول قطعی داده است که اگر طرح تامین منابع مالی صنعت آب و برق در قالب متمم بودجه امسال پیش نرود، دولت لایحه ای دو فوریتی را به مجلس ارائه دهد.

به گزارش مهر، مجید نامجو در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش قیمت آب و برق در لایحه هدفمند کردن یارانه ها گفت: دولت واقعی شدن قیمتهای برق را در سه سال پیش بینی کرده بود تا مانع از وارد شدن شوک اقتصادی به مردم شود، البته از مدتها قبل نیز زیربناهای این کار را با شناسایی اقشار آسیب پذیر آغاز کرده بود.

سرپرست وزارت نیرو افزود: اهتمام دولت این است که از رویکرد اجتناب ناپذیر هدفمند کردن یارانه ها، ضربه ای متوجه مردم نشود و بتواند یارانه ها را به صورت هدفمند توزیع کند تا یارانه به صورت واقعی به دست مردم رسد. اما مجلس در برخورد با این موضع دولت، شیب انجام طرح را ملایم تر کرده و واقعی شدن قیمتها را در یک طرح ۵ ساله تنظیم کرد.

وی تصریح کرد: هنوز بحث هدفمند کردن یارانه ها، به صورت کلی در مجلس نهایی نشده است و منتظر جمع بندی لایحه هستیم اما تصور می رود که از ابتدای برنامه پنجم، اجرای این لایحه را برای حرکت به سمت واقعی شدن قیمت آب و برق داشته باشیم. هم اکنون، وزارت نیرو در حال تلاش برای فراهم سازی زیرساختها است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا امسال وزارت نیرو لایحه ای برای افزایش قیمت آب و برق که هرساله توسط دولت در شهریورماه پیشنهاد می شود، به مجلس ارایه نداده است، گفت: از این بابت، زیانهایی متوجه برق و آب است. وزارت نیرو هر سال برای متمم بودجه اقدام می کند، اما سیاستهایی که دولت و مجلس در رابطه با مسائل پولی و مالی دارند، منجر به تصمیمات دیگری می شود.

وی از مذاکرات خود با رئیس جمهور برای حل مشکلات مالی صنعت آب و برق خبرداد و افزود: رئیس جمهور موافق با ارایه متمم است، اما دولت به جمع بندی برای اینکه بحث آب و برق و سایر دستگاهها را وارد لایحه متمم کند، هنوز به جمع بندی نرسیده اما مشغول این کار است.

نامجو ادامه داد: دولت به وزارت نیرو قول قطعی داده است که اگر طرح تامین منابع مالی صنعت آب و برق در قالب متمم بودجه، پیش نرود دولت لایحه ای دو فوریتی را به مجلس ارایه دهد.

وی اظهار داشت: به دلیل حذف مابه التفاوت قیمت فروش برق با قیمت تکلیفی در بودجه سال۸۸، این لایحه دو فوریتی تقدیم مجلس خواهد شد تا این موضوع حل شود.

سرپرست وزارت نیرو با بیان اینکه تغییر در قیمت برق در قالب دو موضوع انجام می شود، خاطرنشان کرد: یکی از این مباحث، هدفمند کردن یارانه ها است که در آن، قیمت برق طی ۵ سال، به صورت پلکانی به قیمت تمام شده می رسد، ولی با توجه به نامگذاری امسال به نام اصلاح الگوی مصرف، وزارت نیرو طرحی را به کارگروه ویژه اصلاح الگوی مصرف دولت ارایه داد که بر طبق مصوبه کارگروه، تغییراتی در زمینه الگوی مصرف انجام شد.

وی ادامه داد: در این طرح ممکن است قشری از مصرف کنندگان وزارت نیرو که تعداد آنها محدود است و چند برابر الگو، مصرف می کنند تحت تاثیر قرار گیرند. اما اکثر افراد جامعه، تغییر خاصی را در قیمتها مشاهده نمی کنند.

وی خاطرنشان کرد: تنها به ۳ درصد مشترکان، هیچگونه یارانه ای تعلق نمی گیرد، ۱۴ درصد یک مقدار کم، جریمه می شوند و ۸۴ درصد مابقی، براساس الگو مصرف می کنند.