در پایان روز نخست رقابتهای كشتی آزاد جوانان قهرمانی كشور كه در شهر مشهد در حال برگزاری است، نفرات برتر ۴ وزن نخست مشخص شدند. به گزارش خبرگزاری ورزش ایران (ایپنا)، اسامی برترینهای این ۴ وزن به شرح زیر است:

۵۰ كیلوگرم: عبداله فولادوند (لرستان)، روزبه فرازمند (كیش)، عارف محمدزاده (مازندران) و بهبود پوراسكندر (اردبیل)، علیرضا فكورساده (توابع تهران) و مظاهر شربتی (گلستان)

۶۰ كیلوگرم: مهران نصیری (مازندران)، محمد مازنی (گلستان)، اكبر فرج زاده (اردبیل) و امیر لسانی (خراسان رضوی ب)، وحید محمدزاده (خراسان رضوی الف) و داود ملكلی(كرج)

۷۴ كیلوگرم: رضا افضلی (كرمانشاه) ، نعمان عظیمی (خراسان رضوی الف)، امیر حسن تبار (مازندران) و مسعود فیض اللهی (قزوین)، هادی تاراسی (زنجان) و آرام رحیمی (كردستان)

۹۶ كیلوگرم: محسن كاظمی (مازندران)، محسن یوسف نیا (كرمانشاه)، عارف تنها (توابع تهران) و فرهاد كمالی (اردبیل)، سهیل نومیری (كرج) و مهرداد آژگان (زنجان)