رییس فدراسیون كشتی گفت: هنوز هیچ تصمیمی در خصوص انتخاب سرمربی تیم ملی جوانان و نوجوانان نگرفته ایم. محمد رضا یزدانی خرم در حاشیه رقابتهای قهرمانی كشتی آزاد جوانان ایران در مشهد درجمع خبرنگاران افزود: ذكر نام افراد مختلف در رسانه ها و محافل دیگر برای سرمربیگری تیمهای ملی جوانان و نوجوانان شایعه است و هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفته ایم. وی ادامه داد: سعی ما آن است كه از افراد تحصیل كرده برای سرمربیگری این تیمها استفاده كنیم و به همین منظور در حال مطالعه روی افراد مختلف هستیم. یزدانی خرم خاطرنشان كرد: باید از نسل جوان تحصیل كرده استفاده كرد، مربیان پیشكسوت هم نباید ناراحت شوند و بهتر است آرام آرام جای خود را به جوانترها بدهند. وی افزود: سیاست فدراسیون در راستای توسعه و تقویت ورزش كشتی در سطح كشور این است كه مرتب مربیان را جابه جا كند تا تمام تیم ها بتوانند از تجربه آنها استفاده كنند. رییس فدراسیون كشتی با بیان اینكه سیاست ما این است كه سطح كشتی كشور به طور یكسان در سراسر كشور افزایش یابد، خاطرنشان كرد: ماندن یك مربی در تیم ملی موجب فریز شدنش می شود، با توجه به این كه علمی كردن ورزش كشتی را با امكانات بسیار خوب در پیش گرفته ایم، لذا دوست داریم مربیان تیم ملی با حضور در استان های خود، این تجربیات و دانش را منتقل كنند.