معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: قیمت پیشنهادی وزارت نیرو برای برقبا در نظر گرفتن شرایط حاضر و راندمان فعلی نیروگاه‌ها ۴۵ تومان برای هر كیلووات است.

عباس علی‌آبادی در حاشیه گردهمایی مدیران عامل تولید برق در جمع خبرنگاران، افزود: قیمت تمام شده برق بدون احتساب قیمت سوخت ۴۵ تومان است و سال گذشته قیمت برق با تركیب هزینه سوخت ۷۷/۳ تومان بود.وی با بیان این‌كه در زمان حاضر قیمت برق در مجموع ۱۶/۷ تومان است، گفت: اكنون مردم از برق یارانه‌ای استفاده می‌كنند و قیمت تمام شده برای مشتركان لحاظ نمی‌شود و در صورتحساب‌ها فقط اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد.معاون برق و انرژی وزارت نیرو با بیان این‌كه این افزایش به طور تدریجی و در ۵ سال صورت خواهد گرفت، اظهار كرد: با اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها، بهای برق و قیمت واقعی آن به صندوق دولت واریز شده و دولت بخشی را به صنعت برق اختصاص خواهد داد.

علی‌آبادی افزود: سال گذشته براساس مصوبه دولت مابه التفاوت قیمت تكلیفی و واقعی برق را از حساب ذخیره ارزی دریافت كردیم، ولی این قانون برای سال جاری حذف گردید و طرح هدفمند كردن یارانه‌ها نیز هنوز اجرایی نشده كه این روند برای صنعت برق نگران‌كننده است.

وی در خصوص توان واقعی صنعتی برق برای پنج سال آینده نیز گفت: اگر برق را به قیمت تكلیفی بفروشیم، حتی حفظ این راندمان نیز امكان‌پذیر نخواهد بود.