فردین معصومی دارنده مدال نقره مسابقات جهانی ۲۰۰۹ دانمارك با اشاره به نبود امكانات كافی در رشت گفت: با وجود پتانسیل های خوب و كمبود یك مجموعه كامل تصمیم گرفتم كه در رشت یك ورزشگاه كامل افتتاح كنم وی افزود: با اهدای قطعه زمینی كه در اختیارم قرار گرفته است تصمیم گرفتم قدمی كوچك برای ترویج و گسترش ورزش پهلوانی بردارم و با موافقت فدراسیون كشتی و مسئولین شهر اقدامات لازم را جهت احداث یك مجموعه ورزشی چندمنظوره و كامل انجام دادیم و قرار است تا ماه آینده كارهای عمرانی مجموعه آغاز شود.وی در پایان در مورد وضعیت تمرینی اش افزود: در حال حاضر تمریناتم را در رشت به طور مداوم زیر نظر مربیان ادامه می دهم تا با اعلام كادر فنی در تورنمنتهای مربوطه شركت كنم.