روسها به گئورگی گوگشلیدزه برای حضور در جام بین قاره ای كشتی آزاد در خاساویورت داغستان ویزا ندادند. در این خصوص«گئورگی گوگشلیدزه» كشتی گیر سرشناس وزن ۹۶ كیلوگرم جهان است كه در سال ۲۰۰۱ در تركیب تیم ملی روسیه قهرمان جهان شد اما پس از چند سال گوگشلیدزه تابعیت كشور گرجستان را قبول كرد و همواره پس از آن رقابت شدیدی بین او و ملی پوشان روسیه وجود داشته كه برخی از آنها هم به درگیری كشیده می شد. گوگشلیدزه كه علاوه بر طلای جهان، مدالهای نقره و برنز جهانی و همچنین برنز المپیك را در كارنامه دارد، قصد داشت به همراه تیم ملی گرجستان در جام بین قاره ای شركت كند كه روسها به او ویزا ندادند تا این كشتی گیر در روسیه نتواند به میدان رود. گفتنی است، تیم مازندران هم به دلیل عدم صدور روادید این مسابقات را از دست داد.