با اعلام جایزه دلاری در جام سركسیان هر ساله شاهد استقبال بی نظیركشورهای همجوار صاحب سبك كشتی در این جام هستیم.در این دوره از رقابتها كشورهای روسیه، تركیه، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان و ازبكستان به همراه تیم منتخب كشتی آزاد بزرگسالان مازندران به نمایندگی از كشورمان حضور دارند. بدین ترتیب بنا بر اعلام هیأت كشتی مازندران و موافقت فدراسیون كشتی تیم منتخب آزاد بزرگسالان كشتی مازندران به جام سركسیان ارمنستان اعزام می شود. در وزن ۵۵ كیلوگرم یاسر خالپور و مهران رضازاده، در وزن ۶۰ كیلوگرم عباس دباغی، در وزن ۶۶ كیلوگرم سعید دادش پور، در وزن ۷۴ كیلوگرم سعید توكل، در وزن ۸۴ كیلوگرم سعید واگذاری، در وزن ۹۶ كیلوگرم جعفر شمس، و در وزن ۱۲۰ كیلوگرم كمیل قاسمی به مربیگری مصطفی میرعمادیان، حامد عباسپور و سرپرستی جعفری روز پنجشنبه ۳۰ آبانماه به ارمنستان اعزام می شوند. طبق اعلام فدراسیون كشتی ارمنستان به نفرات اول تا سوم این رقابتها به ترتیب ،۳۰۰۰ ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰دلار جایزه اهدا می گردد. گفتنی است؛ مسابقات جام سركسیان طی روزهای ۳۰ لغایت ۲ آبانماه در ارمنستان برگزار می شود.