سرمربی سال گذشته تیم كشتی آزاد نفت تهران خبر از قطع همكاری با این تیم لیگ برتری داد. در حالی كه خبرهایی درمورد حضور «غلامرضا محمدی» سرمربی تیم ملی كشتی آزاد در تیم نفت وجود دارد، «طلایی» سرمربی فصل گذشته این تیم اظهار داشت: من در استخدام شركت نفت هستم و در رده نوجوانان و در بخش آموزش كارم را انجام می دهم اما درمورد لیگ برتر در خدمت این تیم نخواهم بود و شنیده ام كه با فرد دیگری صحبت كرده اند همچنین من نیز مذاكراتی با چند تیم داشته ام. طلایی در پاسخ به این سوال كه چرا با هیات كشتی تهران همكاری نمی كنید؟ گفت: من حاضرم در هر جایی به كشتی كمك كنم. اتفاقا سردار هاشمی (رئیس هیات تهران) هم در این مورد با من صحبت كرده و اعلام كرده ام كه مشكلی برای كار كردن ندارم. قهرمان سال ۹۷ جهان و مربی سال گذشته تیم ملی در پایان گفت: البته من هنوز روی حرفم درمورد المپیك هستم و هر زمان دیگری هم ببینم دارد در حق كشتی كوتاهی می شود، ساكت نخواهم ماند.