مربی تیم ملی كشتی آزاد و مربی تیم گاز مازندران گفت: اكثر ملی پوشان مازندرانی در تیم گاز حضور دارند. «دنگسركی» مربی تیم گاز مازندران در لیگ برتر با اشاره به اعلام زمان پایانی حضور تیمها اظهار داشت: با رایزنی و تعامل با قهرمانان استان با چهره هایی چون سعید احمدی، مسعود اسماعیل پور، مهدی تقوی، ایمان محمدیان، اصغر بذری، حامد تارتار و عرفان امیری در لیگ برتر حضور خواهیم داشت.گفتنی است؛ رقابتهای لیگ برتر كشتی آزاد و فرنگی از آبان ماه آغاز خواهد شد.