«مجید خدایی» سرمربی تیم ملی كشتی آزاد جوانان گفت: از مسابقات قهرمانی كشور، كار تیم ملی جوانان استارت می خورد. وی در ادامه اظهار داشت: مسابقات قهرمانی كشور جوانان این هفته در مشهد برگزار می شود و اعلام كرده ایم همه جوانان باید كشتی بگیرند چون اگر كسی از مسابقات غیبت كند از برنامه های تیم ملی عقب خواهد ماند. خدایی درمورد تغییرات تیم ملی جوانان نسبت به سال قبل گفت: از تیم سال قبل تنها عرفان امیری و مرتضی رضایی قلعه در رده جوانان هستند و سایرین تغییر كرده اند. كار سختی پیش رو داریم اما اصلا نگران نیستیم چرا كه فرصت مناسبی برای كار كردن وجود دارد. سرمربی تیم ملی كشتی آزاد جوانان تصریح كرد: از همین مسابقات قهرمانی كشور چهره های خوب و مستعد را زیر نظر خواهیم گرفت و اگر فدراسیون موافقت كند، می خواهیم پس از این رقابتها اردوی تداركاتی داشته باشیم. خدایی در پایان مسابقات قهرمانی كشور را یكی از مراحل انتخابی تیم ملی عنوان كرد.