با تصمیمات مسئولان فدراسیون كشتی فصل جدید رقابتهای لیگ برتر این رشته ورزشی روزهای دوشنبه هر هفته برگزار خواهد شد. در این خصوص بنا به اعلام مسئولان كمیته لیگ فدراسیون كشتی رقابتهای لیگ برتر كشتی آزاد و فرنگی در فصل جدید روزهای دوشنبه برگزار می شود. گویا مسئولان كمیته لیگ فدراسیون كشتی در نظر گرفتن این زمان را به دلیل پخش مستقیم رقابتهای لیگ برتر از شبكه سوم سیما عنوان كرده اند.