مسابقات لیگ برتر كشتی در ۲ بخش آزاد و فرنگی در حالی از دهه اول آبان ماه آغاز می شود كه هر تیم می تواند تنها از ۲ كشتی گیر ملی پوش استفاده كند. همچنین هر تیم اجازه دارد كه از ۲ كشتی گیر خارجی در تركیب خود بهره گیرد، با تصویب این قانون برخی تیمها مذاكرات خود را با كشتی گیران سرشناس خارجی آغاز كرده اند. علاوه بر این مبلغی كه تیمها باید بابت شركت در مسابقات لیگ برتر كشتی آزاد و فرنگی به فدراسیون كشتی پرداخت كنند در بخش آزاد ۱۰ میلیون تومان و در بخش فرنگی ۸ میلیون تومان تعیین شده است. از سوی دیگر با تصویب قوانین جدید، تیمها اقدام به جذب نفرات ملی پوش كرده اند كه تا به امروز حضور مهدی تقوی و صادق گودرزی در تیم نفت تهران قطعی شده است و فردین معصومی هم قصد دارد با تیم گراد درمسابقات لیگ برتر شركت كند. از سوی دیگر جمال میرزایی و سعید ابراهیمی نیز با پیراهن تیم صنایع و معادن همدان و سید مراد محمدی با تیم گاز مازندران در لیگ برتر شركت خواهند كرد.