اسامی داوران قضاوت كننده در مسابقات كشتی آزاد جوانان قهرمانی كشور مشخص شدند.اسامی داوران برای قضاوت در این مسابقات به شرح زیر است:

علی اكبر طهماسبی (تهران) سرپرست فنی و هیأت ژوری

رحیم جدی (تهران) هیأت ژوری

علی تبریزیان (خراسان) ارزشیاب داوری و هیأت ژوری

بهمن طالبی (تهران) داور بین المللی

محمدتقی حاج میری (گیلان) داور بین المللی

رمضانعلی رمضان نژاد (مازندران) داور بین المللی

اصغر محمدی (تهران) داور بین المللی

محمدعابد هاشمی نسب (تهران) داور بین المللی

محمدحسین تام (خراسان) داور بین المللی

ناصر بافرانی (تهران) داور بین المللی

رضا مستجری (تهران) داور بین المللی

حسین چرمی (زنجان) داور بین المللی

سعید عباسی (قم) داور بین المللی

اكبر نصیری (زنجان) داور بین المللی

رضا صالح آبادی (خراسان رضوی) داور بین المللی

نادر مرادی (تهران) داور بین المللی

رضا محمدنژاد (مازندران) داور بین المللی

جواد كریمی (تهران) داور بین المللی

محمد رحیم پور (كردستان) داور بین المللی

بابك امجدی (تهران) داور بین المللی

سیروس تقی زاده (بوشهر) داور بین المللی

سیاوش مهتاب منش (تهران) داور بین المللی

مسابقات كشتی آزاد جوانان قهرمانی كشور طی روزهای

۳۰ مهر تا یك آبان در شهر مشهد مقدس برگزار می شود