محمد بنا ، سرمربی تیم ملی كشتی فرنگی با اشاره به حضور چهره های جدید اوزان مختلف سطح فنی مسابقات قهرمانی كشور را بسیار عالی عنوان كرد.وی خاطرنشان كرد: باوجود اینكه چهره های شاخص در این دوره شركت نداشتند در مجموع بچه ها خیلی عالی ظاهر شدند.بنا ادامه داد: به طور حتم از وجود كشتی گیرانی نظیر عابدین زاده ، نظری، پاپی، جامی پور و دیگر قهرمانان این رقابت ها در اردوی تیم ملی و تورنمنت های بین المللی استفاده می كنیم.سرمربی تیم ملی كشتی فرنگی در پایان خاطرنشان كرد: یكی از برنامه های اصلی ما در كمیته فنی پیدا كردن چهره های جدید در این رقابت ها است كه بتوانیم با وجود سرمایه گذاری خوب روی آنها پشتوانه های قوی را در كشتی فرنگی بسازیم.