از محل مسابقات: نفرات اول تا سوم رقابتهای كشتی فرنگی بزرگسالان به شرح ذیل اعلام می گردد:

وزن ۵۵ كیلوگرم ۱:- محسن حاجی پور مازندران ۲- هادی زینی وند لرستان ۳- محسن رحمتی لرستان B

وزن ۶۰ كیلوگرم: ۱ عبدالمحمد پاپی خوزستان ۲- باقر توكلیان فارس ۳- محمود صباغی مازندران

وزن ۶۶ كیلوگرم: ۱- آزاد محمدعلی پور كردستان ۲- جان محمد داودی خوزستان ۳- عباس تابش فارسی

وزن ۷۴ كیلوگرم: ۱- آرمین رضا زاده مازندران ۲- مهدی هدایتی خوزستان ۳- مسعود رشیدیان خراسان رضوی

وزن ۸۴ كیلوگرم: ۱- مجتبی كریمی فر خوزستان ۲- داود عابدین زاده تهران ۳- مجتبی سبتیكی اصفهان

وزن ۹۶ كیلوگرم: ۱- بابك قربانی كرمانشاه۲- محسن نعمت پور لرستان A ۳- حمید سرشوق اصفهان

وزن ۱۲۰ كیلوگرم: ۱- محمد قربانی كرمانشاه ۲- علیرضا اكبری مازندران ۳- هیوا عبدالكریمی كردستان

گفتنی است؛ این مسابقات با شركت ۱۹۸ كشتی گیر از ۳۰ استان در قالب ۳۳ تیم به مدت ۲ روز در خرم آباد طی ۸ دوره و با انجام ۲۳۱ كشتی برگزار گردید.و در پایان؛ نتایج تیمی با پیروزی تیم استان لرستان A با ۴۸ امتیاز اول،خوزستان با ۴۷ امتیاز دوم و مازندران با ۴۴ امتیاز سوم به دست آمد.