با موافقت فدراسیون كشتی ایران و با توجه به درخواست مسئولان فیلا و فدراسیون كشتی ارمنستان، رقابت های جام جهانی كشتی فرنگی درشهرایروان برگزار می شود. رقابت های جام جهانی كشتی فرنگی در شهر ایروان ارمنستان و رقابت های جام جهانی كشتی آزاد نیز اواسط اسفندماه درماخاچ كالا روسیه برگزار خواهد شد.