محمد بنا با تأكید بر اینكه بهترین های مسابقات قهرمانی كشور و لیگ برتر كشتی فرنگی برای حضور در مسابقات جام جهانی انتخاب خواهد شد گفت: هر كشتی گیری كه یكی از این ۲ مسابقات را دست كم بگیرد مطمئناً شانسی برای ملی پوش شدن نخواهد داشت.سرمربی تیم ملی كشتی فرنگی بزرگسالان در این رابطه اظهار كرد: پس از اتمام لیگ برتر، اردوهای خود را برای جام جهانی كشتی فرنگی آغاز می كنیم به دلیل حضور فرنگی كاران در لیگ برتروشباهت بسیار زیاد مسابقات لیگ باجام جهانی زمان زیادی برای آمادگی فرنگی كاران منتخب نیاز نداریم همان طور كه در لیگ تیم به تیم مسابقات برگزار می شود در مسابقات جام جهانی نیز هر كشتی گیر فقط یك مسابقه با تیم مقابل انجام می دهد.وی افزود: ملاك اصلی ما مسابقات قهرمانی كشور است اگركشتی گیری این مسابقات را دست كم بگیرد و بخواهد از آن برای سر وزن رسیدن در لیگ استفاده كند مطمئنا در صورت گزارش استان مربوطه ما او را در تركیب اصلی تیم ملی قرار نخواهیم داد.محمد بنا با بیان اینكه مربیان تیم ملی با مربیان لیگ برتر حداكثر همكاری را خواهند داشت، تصریح كرد: از مربیان لیگ برتری میخواهیم تا در جریان مسابقات لیگ به برخی كشتی گیران فشار زیادی وارد نكنند تا آنها مجبور نباشند كه هر هفته سر وزن برسند اگر این اتفاق رخ دهد ما هم در پایان لیگ كشتی گیران آماده ای را تحویل خواهیم گرفت. ضمنا ملی پوشانی كه در مسابقات قهرمانی كشور حضور نخواهند داشت ما عملكرد آن ها را در لیگ زیر ذره بین قرار می دهیم. به هرحال آن ها دیگر از نظر كادر فنی ملی پوش نیستند و برای انتخاب شدن باز هم باید قابلیت های و توانایی های خود را نشان دهند.سرمربی تیم ملی كشتی فرنگی بزرگسالان در پایان نیز خاطرنشان كرد: كادر فنی تا پایان المپیك لندن ثابت خواهد بود و قصد ندارم كه تغییری در تركیب كادر فنی ایجاد كنم.