تقی داداشی كشتی گیر وزن ۶۰ كیلوگرم با اشاره به شرایط آمادگی اش گفت: با مشكلاتی كه برایم به وجود آمد نتوانستم در مسابقات قهرمانی كشور حضور داشته باشم اما با پی گیری تمرینات قصد دارم با قدرت در جام «موحدوحبیبی » شركت كنم.وی تصریح كرد: پس از تجاربی كه در چند سال اخیر در كشتی به دست آورده ام ، فكر می كنم به اوج پختگی رسیده باشم و امیدوارم كادر فنی یك فرصت دیگر برای شركت در مسابقات برون مرزی به من بدهند.اوازشرایط خوب بدنی اش در ۶۰ كیلوگرم خبر داد و بیان كرد: این اتفاق باید زودتر انجام می شد چرا كه در این وزن بهتر از ۵۵ كیلوگرم كشتی می گیرم و با توجه به شرایط سنی كه دارم حداقل تا ۶ سال دیگر توانایی كشتی گرفتن در بالاترین سطح را دارم.داداشی در خصوص حضورش در مسابقات لیگ كشتی تاكید كرد: سال گذشته شرایط خوبی از نظر مالی در باشگاه گاز مازندران داشتم اما نتوانستم در بیشتر مسابقات در تركیب اصلی قرار بگیرم ، امسال نیز به طور حتم در لیگ كشتی خواهم گرفت اما تاكنون با هیچ كدام از تیمها صحبتی انجام نشده است.