با گذشت ۴۸ ساعت از افتتاح پل روگذر روشندلان، آمار و اطلاعات تازه ای از تاثیرات این پل برجریان ترافیک خیابان انقلاب اسلامی اعلام شد.جریان ترافیک خیابان انقلاب اسلامی به ویژه در محدوده پل چوبی روان شده و عبور و مرور وسایل نقلیه از جمله اتوبوس های تندرو در این محدوده با سرعت و سهولت بیشتری انجام می شود.عبور خودروها از روی پل روشندلان سبب حذف تاخیرهای ناشی از وجود سه تقاطع این محدوده شده و تاثیر قابل توجهی در روان سازی ترافیک خیابان انقلاب اسلامی به ویژه در حدفاصل پل چوبی تا خیابان بهار داشته است.با استناد به برآوردهای مرکز مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک سرعت خودروهای عبوری در محور خیابان انقلاب اسلامی ۷/۷ درصد افزایش یافته و از ۶/۱۵ کیلومتر به ۸/۱۶ کیلومتر در ساعت رسیده، ضمن این که سرعت اتوبوس های تندرو در این محور نیز با ۸/۱۱ درصد افزایش از ۱۷ کیلومتر به ۵/۱۹ کیلومتر در ساعت رسیده است.

با اجرای این پروژه مهم عمرانی - ترافیکی به طور متوسط سالانه ۲ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود. همچنین صرفه جویی ریالی ناشی از کاهش اتلاف وقت شهروندان در ترافیک این منطقه و کاهش مصرف سوخت به بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال در سال می‌رسد که دست یابی به این مهم در سال " اصلاح الگوی مصرف" از جمله اهداف این پروژه است.همچنین با بهره برداری از بزرگترین پل فلزی پایتخت سالیانه حدود ۲۱۰ تن از مجموع آلاینده های هوای پایتخت کاسته می‌شود.شایان ذکر است در حال حاضر سالیانه حدود ۶/۱ میلیون تن انواع آلاینده های هوا در اثر تردد خودروها در هوای پایتخت رها می شوند.