"عارف ربطی" در این خصوص توضیح داد: براساس یک رسم و سنت دیرینه و همیشگی، مسابقه های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگسالان ایران همواره یکی دو هفته بعد از برگزاری پیکارهای کشتی قهرمانی بزرگسالان جهان برگزار می شود.ربطی تصریح کرد: بر همین اساس، فدراسیون کشتی، برگزاری مسابقه های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگسالان ایران در روزهای ۱۶ و ۱۷ مهر برای کشتی آزاد و ۲۳ و ۲۴ مهر برای کشتی فرنگی را از ماهها پیش در تقویم برنامه های خود قرار داد.

وی گفت: برگزاری مسابقه های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگسالان ایران در شهرهای همدان و خرم آباد، کاری برنامه ریزی شده و منطبق بر اصول و معیار است و به صورت خودسر و ناشیانه صورت نگرفته است.ربطی ادامه داد: اینکه برخی از کشتی گیران و مربیان، زود برگزار شدن این مسابقه ها را بهانه قرار داده و دنبال اشکال تراشی هستند، برای ما معنایی ندارد.

دبیر فدراسیون کشتی با اعلام اینکه ملی پوشان کشتی آزاد و فرنگی ایران اعزامی به پیکارهای جهانی سال ۲۰۰۹ دانمارک به صورت "اتوماتیک وار" به اردو دعوت خواهند شد، اعلام کرد: ما اجباری برای حضور همه کشتی گیران مطرح و سرشناس ایران در مسابقه های قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی ایران نداریم.

وی اضافه کرد: کشتی گیران، مختار به شرکت یا شرکت نکردن در مسابقه های کشتی قهرمانی ایران هستند و اجباری در کار نیست.دبیر فدراسیون کشتی در پایان گفت: از منظر فدراسیون کشتی، برگزاری مسابقه های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگسالان ایران، مهمترین و بزرگترین رویداد داخلی است و برای همین این مسابقه ها از اهمیت فراوانی برای ما برخوردار است.خاطرنشان می شود، مسابقه های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگسالان ایران به ترتیب در روزهای ۱۶ و ۱۷ مهر ماه در شهر همدان و ۲۳ و ۲۴ همین ماه در شهر خرم آباد برگزار می شود.