اكبر فلاح، سرمربی تیم كشتی آزاد تهران گفت: مسابقات قهرمانی كشور عجولانه برگزار می شود. وی در ادامه افزود: چون مسابقات قهرمان كشور را در مهرماه گذاشته اند بلافاصله پس از ماه رمضان انتخابی تهران را برگزار كردیم كه بدترین موقع بود. به نظر من اگر مسابقات در آبان برگزار می شد، بهترین زمان بود چون در این شرایط سطح كیفی مسابقات پایین خواهد بود. وی در مورد نتیجه تیم ملی كشتی آزاد در مسابقات جهان گفت: نسبت به شكست ۲ سال قبل نتیجه خوبی گرفتیم كه به كادرفنی و كشتی گیران تبریك می گویم اما در اینكه می توانستیم نتیجه بهتری بگیریم شكی نیست. قهرمان سابق جهان در خاتمه افزود: اگر پرونده ایران را بررسی كنیم همواره پس از المپیك ها بیشترین مدالها را گرفته ایم چون پس از المپیك ها سایر كشورها تیرهای خود را به خطا می زنند تا درالمپیك به هدف بزنند.