فرشاد علیزاده، دارنده مدال برنز جهان گفت: من با تمام وجودم برای رسیدن به موفقیت بیشتر تلاش می كنم و امیدوارم در مسابقات مهم آینده مدال برنزم را تبدیل به مدال طلا كنم. فرنگی كار وزن ۷۴ كیلوگرم با بیان این مطلب افزود: در هرنینگ كشتی خوبی را به نمایش گذاشتم اما دركشتی سر گروهی با كشتی گیر دانماركی كه ۴ مدال جهانی داشت نمی خواستند من به فینال راه پیدا كنم و با ناداوری به هدف خود رسیدند. وی ادامه داد: كسب مدال برنز جهانی راحت نبود و من در گروه سختی حضور داشتم كه حریفان سرشناسی از ارمنستان و فرانسه كه دارنده مدال برنز المپیك بودند، حضور داشتند. علیزاده در خاتمه اظهار داشت: در كشتی رده بندی با حریف آذری خیلی استرس داشتم اما با كنترل مسابقه و حفظ روحیه باعث شدم تیم ما دوم شود.