ناصر نوربخش، مربی تیم ملی كشتی فرنگی گفت: در مسابقات جهانی دانمارك نشان دادیم كه شایستگی قهرمانی جهان را داریم.وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به این كه تیمی تخریب شده را پس از المپیك تحویل گرفته بودیم سطح آمادگی كشتی گیران بسیار پایین بود و حتی توانایی یك تمرین معمولی را نداشتند. یك سری اعتراض می كردند كه چرا این قدر زود اردوها را آغازكرده اید در حالی كه لازم بود و حتی در این ۹ ماهه نتوانستیم ملی پوشان را كاملا آماده كنیم. نوربخش اضافه كرد: توان كشتی گیران در حدی نبود كه تمامی برنامه های ما توسط كشتی گیران اجرا شود و حتی «محمد بنا» برخی از تمرینات ما را حذف كرد چون كشتی گیران نمی توانستند انجام دهند. من به آمادگی این تیم از ۲۰ نمره ۱۴ می دهم و اگر به حد ایده آل از تمرینات می رسیدیم می توانستیم با اختلاف قهرمان جهان شویم. مربی تیم ملی كشتی فرنگی به نتایج تاریخ كشتی فرنگی اشاره كرد و افزود: در گذشته آنقدروضعیت بد بوده كه تا ششمی آسیا هم سقوط كرده بودیم اما همان افراد پشت سر ما حرف می زدند .نوربخش در پایان خاطرنشان كرد: برای جهانی امسال برنامه ای كاملا علمی داشتیم و دیمی كار نكردیم، به همین دلیل هم بود كه توانستیم نتایج خوبی به دست آوریم.