محسن كاوه اظهار كرد: نشستی با مسوولین مازندرانی داریم تا درمورد مسایل اخیر گفت‌وگو كنیم و هدف ما این است تا همه چیز به صورت دوستانه حل شود.

وی درمورد محروم نشدن كشتی‌گیران خاطی از لیگ گفت: در این چند ساله خیلی از كشتی‌گیران و استعدادها فقط به لیگ فكر كرده‌اند و از تیم ملی دور شده‌اند كه این یك لطمه به كشتی كشور است. برخورد با چنین كشتی‌گیرانی كه به مسابقات كشوری یا انتخابی تیم ملی پشت می‌كنند یا هیات استان‌شان از آنها راضی نیست را در اختیار فدراسیون گذاشته‌ایم كه فدراسیون امسال به آنها تذكر خواهد داد تا در صورت تكرار این مسایل، از سال آینده با آنها برخورد كند.

مربی تیم ملی در پایان گفت: نباید كشتی كشور به خاطر لیگ لطمه بخورد و استعدادهایش را از دست دهد.